motenmiljon.blogg.se

Mitt mål var att gå från att vara student till att vara miljonär innan jag blev 30, det målet nåddes vid 27 års ålder. Mitt nya mål är 4 miljoner. Dit ska jag nå genom både sparande och investerande. Välkommen med på min resa!

Statusuppdatering för September - Tillgångar och skulder

Kategori: Allmänt, Investerande, Sparande

Tillgångar:
+ Fonder - 275 936 kr
+ Emergency Fund 10 000 kr
+ Vanligt konto - 33 365 kr spritt på två konton


Skulder:
- CSN - 189 634 kr

Totalt:
+ ca 129 668

 Föränding sen föregående månad:
- ca 7 826 kr

Denna månad har mina fonder minskat med 5,79 % eller ca 16 500 kr.

Har också fått 2 CSN utbetalningar vilket ökat min skuld ganska markant.

Att fallet bara blev knappt 8000 kr ändå beror på att jag i september fick min sista sommarjobbslön vilket hjälper att minska förlusten.

Hur har September gått för er? Tror ni börsen vänder snart? Vill ni att börsen ska vända?