motenmiljon.blogg.se

Mitt mål var att gå från att vara student till att vara miljonär innan jag blev 30, det målet nåddes vid 27 års ålder. Mitt nya mål är 4 miljoner. Dit ska jag nå genom både sparande och investerande. Välkommen med på min resa!

Uppdatering av utländska delen av fondsparandet

Kategori: Allmänt

Har väl inte gått förbi någon att Avanza släppt en ny globalfond "Avanza Global" med bara 0.1% i avgift?

Jag har tidigare sparat min "utländska" del i ETF:er enligt en försimplad "ultimate buy and hold" där jag har viktat endel mot small cap och value bolag. Då det är courtage på ETF:er så har jag bara köpt de en gång om året och låtit månadsparandet gå i en globalfond (Länsförsäkringar indexnära)

Nu sen årskiftet går inte det här att göra då du inte kan köpa amerikanska ETF:er längre. Har till och från funderat lite på hur jag ska göra det här, men nu när Avanza Global kom så tog jag tag i det.

Har valt att i framtiden för den halvan av mitt sparande som går utanför svenska börsen investera såhär:

70%  Avanza Global
25%  Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK
5%    Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära

Om möjligheten att köpa ETF:er kommer tillbaka så får jag fundera om jag ska gå tillbaka till det.

Anledningen till att jag har valt den här fördelningen och dessa fonderna är:
 
Jag får samma storlek tillväxtmarknad som tidigare så där blir det ingen skillnad.
Här tänker jag även sälja en gång per år och köpa "Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF" som är en tysk ETF som följer samma index men är lite billigare. (Den går dock inte att månadsspara i)
 
Jag har minskat delen som var viktat mot smallcap från 40% till 25%, den primära anledningen till detta är att jag inte kunnat hitta någon smallcap value fund, utan bara "rena" smallcap fonder som innehåller både value och growthbolag. Då tanken i "Ultimate buy and hold" är att vikta mot både smallcap och value så ville jag inte vara viktad 40% mot smallcap om de inte också var value och då kändes 25% som en bra kompromiss med fortfarande viss vikt mot smallcap

70% Globalfond är en ökning på ca 10% (tidigare var det 40% S&P 500 och 20% stora valuebolag i resterande utvecklade världen (ej emerging markets), Ökningen här beror som sagt dels på att jag inte ville vara så tungt viktad mot bara smallcap om jag inte samtidigt kunne vikta mot value.

Men det finns även två andra fördelar, Fonden är både billig (0.10% avgift) och belåningsbar med superlånet vilket jag tänker utnytja på samma sätt som för Avanza Zero med att jag belånar 20% och återinvesterar det i fonden, detta i säg kan troligtvis ge lika mycket mer avkastning som den tidigare viktningen mot smallcap och value förhoppningsvis ska göra, fast med lite större risk då det ju är belåning inblandat här också

Tänker ni investera i Avanza Global?