motenmiljon.blogg.se

Mitt mål var att gå från att vara student till att vara miljonär innan jag blev 30, det målet nåddes vid 27 års ålder. Mitt nya mål är 4 miljoner. Dit ska jag nå genom både sparande och investerande. Välkommen med på min resa!

Statusuppdatering för September 2018 - Tillgångar och skulder

Kategori: Allmänt

Här kommer septembers resultat.
 
Tillgångar:
+ Fonder (Minus belåning) -  787 293 kr
+ Emergency Fund - 60 364 kr
+ Vanligt konto - 51 004 kr spritt på två konton
 
Skulder:
- CSN - 147 785kr

Totalt:
+ ca 750 876kr

Föränding sen föregående månad: + ca 21669 kr

Ökningen beror dels på mitt sparande (totalt ca 13 000 kr) och en värdeökning av mina fonder på ca 9000 kr