motenmiljon.blogg.se

Mitt mål var att gå från att vara student till att vara miljonär innan jag blev 30, det målet nåddes vid 27 års ålder. Mitt nya mål är 4 miljoner. Dit ska jag nå genom både sparande och investerande. Välkommen med på min resa!

Statusuppdatering för Mars 2019 - Tillgångar och skulder

Kategori: Allmänt

Tillgångar:
+ Fonder (Minus belåning) -  957 585 kr
+ Emergency Fund - 75 244 kr
+ Vanligt konto - 73 101 kr spritt på två konton
 
Skulder:
- CSN - 144 519 kr

Totalt:
+ ca 961 411 kr

Föränding sen föregående månad: + ca 58 621 kr

Den här månaden känns lite dopad, 25 000 kr av dessa är aktier i bolaget jag driver som jag tidigare ägt privat som jag sålt till mitt holdingbolag. Ytterliggare 2000 kr är en tillbakabetalning av en skuld som mitt holdingbolag haft till mig.

Men övriga 31 000 kr består av ca hälften börsuppgång och hälften sparande.